Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

S Kristýnou Weiserovou o Centru společných aktivit


Zahájení provozu Centra společných aktivit je zároveň milníkem pro stejnojmenný česko-polský projekt, zaměřený na propojování organizací třetího sektoru z obou stran hranice. Pro ty, kteří se (například v předchozích vydáních magazínu) s projektem Centra společných aktivit ještě nestihli seznámit, přinášíme rozhovor s osobou nejpovolanější - koordinátorkou kooperační sítě Kristýnou Weiserovou, jež na této pozici působí od jejího vzniku.

Centrum společných aktivit konečně disponuje budovou a vybavením na realizaci širokého spektra akcí. O jak významný milník se jedná a kam to posunuje projekt samotný?

Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí žádosti o dotaci byl kalendář společensko-kulturních  aktivit česko-polské spolupráce NNO a organizací III. sektoru, tak nově postavená budova CSA dává potřebné zázemí k jejich konání. K dispozici je nejen pro účely projektových aktivit. Hudební sál, počítačová/multifunkční učebna a menší zasedací místnost mohou využívat i ostatní organizace či spolky ke konání různých besed, workshopů, přednášek atd.

V rámci projektu působíte na pozici koordinátorky kooperační sítě. Můžete čtenářům přblížit, co je jádrem vaší práce a co primárně obnáší?

V rámci česko-polské spolupráce se utváří tzv.“síť“ polských a českých neziskových organizací. Tyto organizace jsou vždy stejného nebo podobného rázu. Např. výtvarné skupiny, šachový klub apod. Mým úkolem je takové organizace oslovit, navrhnout možnou spolupráci v rámci projektu – ukázat nové prostory CSA a v případě zájmu pak zajistit vše kolem tzn. Dopravu účastníků, tlumočníka, harmonogram akce, potřebné pomůcky. Ohledně detailnějšího načasování a naplánování pak komunikuji s kolegyněmi v CDW (Centrum dzialan wspolnych) v Nyse. Každá aktivita má svá pravidla a specifika, takže je potřeba na vše dohlédnout aby vše proběhlo v souladu s pravidly poskytovatele dotace. Jde o zajištění správné  publicity, prezenčních listin a dokladů s tím spojených. Oslovování a komunikaci s jednotlivými NNO kromě mě mají za úkol i dvě metodičky sítě. Oslovíme tak větší množství NNO a jsme schopni obsáhnout více zájemců a tím zapojit i více organizací.

Klíčovým výrazem v projektu je "síťování", tedy propojování podobných subjektů třetího sektoru z obou stran hranice. Jak takové navazování kontaktů probíhá v praxi?

Síťování začalo rozesláním e-mailů do škol, různým neziskovým organizacím atd., kde jsme stručně představili smysl a podstatu projektu. Tuším, že v dubnu 2018 jsme uspořádali na radnici v Jeseníku prezentace pro zástupce různých NNO, vysvětlili, jaký by pro jejich spolky mohl mít projekt přínos a prodiskutovali jednotlivé možnosti spolupráce. Kontakty na organizace, které projevily zájem jsme předali koordinátorům do Nysy. Pak už probíhá komunikace ve smyslu plánování společného setkání na tzv. Kooperační burze, konající se 2x do roka střídavě v Jeseníku (CSA) a v Nyse (CDW). Na těchto burzách se – někdy poprvé -  setkají podobné  organizace z české i polské strany.Právě tam se akce začínájí plánovat a formovat do konkrétnější podoby – co, kde, kdy a jak.
Síťování probíhá neustále. Na straně české je mnoho spolků, skupin a klubů, bohužel v Polsku jich až tak moc není, což nám dost zužuje možnosti pořádání některých aktivit. Myslím, že se v tomto ohledu polské koordinátorky při vyhledávání a kontaktování spolků „potí“ o maličko více  Cílem je utvoření kooperační sítě trvalého charakteru – lidově řečeno –„skamarádíme“ 2 obdobné organizace (českou a polskou) – nastartujeme jejich spolupráci naplánováním  společné akce – dám příklad šachový turnaj klubů z Jeseníku a Nysy - připravíme podmínky k uskutečnění tím, že uhradíme dopravu účastníků, zabezpečíme vyhovující prostory (CSA), popř. zajistíme malé občerstvení pro hráče. Věřím, že by se takový česko-polský turnaj mohl konat každoročně i bez podpory projektu.


Český a polský jazyk jsou si v mnoha ohledech podobné, ale přesto si rodilí mluvčí obou řečí nemusí vždy zcela optimálně rozumět. Hraje při komunikaci výraznou roli jazyková bariéra a její překonávání, nebo to není až takový oříšek?

U startu plánování česko-polských akcí jsme měli trochu obavy abychom si rozuměli a pochopili vše tak, jak polští partneři míní. Naštěstí se polština dá „naposlouchat“. Důležité je se nebát zastavit konverzaci a říct aby větu zopakovali nebo řekli jinak, že si nejsme jisti, zda rozumíne správně. Bez překladatelů bychom se ze začátku toho moc nedozvěděli, to je fakt.  Po pár sezeních jsme zjistili, že rozdíly v mluveném slovu nejsou až tak velké. U mě opadl ostych říct – nerozumím – až tak po 4. – 5. schůzce. Musím zaklepat, že jsme se vždy domluvili a na akcich vždy vše vyšlo. Člověk se navíc přiučí nějakému tomu slovíčku, i to dle mého někteří účastníci ocení.

Akce spadající do rámce česko-polského projektu jsou realizovány během předem připraveného kalendáře. Kolik se jich má na české a na polské straně ještě odehrát a kolik jich zhruba tak zbývá? Jak široké je rozpětí charakteru plánovaných akcí?

Začnu s tím charakterem akcí. Rozdělili jsme je do tématických okruhů jako třeba akce vzdělávací, zábavné, historické, výtvarn či sportovní. Z celkového počtu se jich uskutečnilo přibližně 30. Takže 15 v polsku a 15 tady u nás.

Můžete čtenářům nastínit, jaké zajímavé akce v kalendáři vyčnivají, či jaké jsou třeba již nyní v připravné fázi?

Dle mého je každá akce něčím zajímavá. Každý si najde něco „svého“. Ať se jedná o maminky s dětmi, které by mohly přijít na Sezónní vyrábění dekorací nebo pro miolovníky přírody či historických památek chystáme tři akce „Společné česko-polské poznávání regionu“, kde společně navštívíme zajímavá místa na jesenicku i v nyské oblasti. Pro literární nadšence máme besedy s autory, které bude spolupořádat Knihovna Vincence Priessnitze. V přípravné fázi jsou akce jako Vernisáž výstavy česko-polských výtvarníků v Nyse. Termín by měl být 15.11.2019 – v knihovně v Nyse. Veškeré informace se pak zájemci o tuto vernisáž dozví na našem webu. Další akcí konanou v Polsku bude setkání oblastních knihoven s prezentací jejich činností. Jde o blok přednášek, který je určený pro pracovníky knihoven. V Centru společných aktivit v Jeseníku  plánujeme vystoupení Adolfa Dudka s tématem „Kreslíme – nehulíme“, Výstavu fotografií s cestopisnou přednáškou paní Hyvnarové (Bronia Gill); Šachový turnaj s workshopem strategického myšlení nebo česko-polské promítání filmu o společné historii se slovním doprovodem.

Jak se jednotlivec či organizace spadající do cílové skupiny dozví o plánovaných akcích? Na koho a jakým způsobem je vhodné se obrátit, pokud budu chtít vědět, co se chystá a budu mít zájem se pobavit o eventuální spolupráci?

Všechny potřebné informace najdou zájemci na stránkách www.csajesenik.cz, kde jsou nejen aktuálně chystané akce, ale i kontakty na pracovníky projektu (emailové i telefonické). Samozřejmě ne každý má přístup k internetu – proto máme kontakty uvedené i v našem magazínu Společně na zadní straně. Magazín je k dostání zdarma na místech jako KVP, MěÚ Jeseník, IC Katovna, Divadlo P. Bezruče i v okolních obcích na úřadech, knihovnách a informačních centrech.


Co všechno je možné hradit z finančních prostředků poskytnutých na realizaci aktivit v rámci projektu? Čím si organizace polepší, pokud se do projektu zapojí?

Našim cílem, jak jsem již říkala je nastartování česko-polské spolupráce. Jako podporu takové začínající spolupráce nabídneme třeba financování dopravy partnerské organizaci na konanou akci. Občerstvení, pokud jde o akci časově náročnější; z rozpočtu máme možnost uhradit náklady za tlumočníka, který bývá, u náročnějších akcí potřeba (přednášky, cestopisné besedy atd.) nezbytný. Pokud je k aktivitě potřeba i drobný materiál jako u tvořivých dílen – ten také zajistíme. Organizace, které se zapojí do spolupráce získají v první řadě kontakty na organizace podobného zaměření z Polska, poté s pomocí projektu nastartujeme možnou spolupráci tím, že uspořádáme a finančně podpoříme danou akci. Právě finance bývají často problémem pro malé neziskovky, proto jsme tady my .

Pod záštitou projektu se také jednou za půl roku uskutečňují tzv. kooperační burzy, věnující se na navazování přehraničních kontaktů. Co se v jejich rámci přesně odehrává? A kdy se odehraje nejbližší z nich?

O kooperačních burzách jsem se už vlastně zmiňovala. Může se jich zúčastnit zástupce organizace cílové skupiny, tam odpovíme všem dotazům a vyměníme kontakty s polskou stranou, popř. Naplánujeme další schůzky s konkrétnější představou spolupráce. Nejbližší burza se bude konat v prosinci v polské Nyse – kdo by měl zájem, může mě kontaktovat telefonicky či emailem – doprava do Polska bude zajištěna.

Po zkušenostech s česko-polskou spoluprací v praxi - jak byste zhodnotila její současnou úroveň? Vědí o sobě lidé z obou stran hranice dostatečně? A kde se ještě eventuálně dá nalézt potenciál pro zlepšení?

Nejvíce o sobě vědí senioři. Tam se dlouhodobá spolupráce a velmi přátelské vztahy nezapřou. Propojení spolupráce a součinnosti je zřejmé i u knihoven. Ráda bych, aby se pomocí projektu zmenšila i bariéra mezi dětmi/žáky ZŠ, třeba společnými turnaji, ať už v deskových hrách, znalostních soutěžích nebo poznávacích výletech či fotbalových turnajích.

Ptal se (jj)