Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Setkání knihoven bylo věnováno provozu v pandemické krizi

Po roční pauze vynucené koronavirovými opatřeními na podzim 2020 se letos opět mohlo uskutečnit přeshraniční setkání knihoven. Dějištěm se stala novotou zářící budova Mieskej i Gminnej Biblioteky Publicznej v polských Glucholazech, přičemž téma setkání se přímo nabízelo – pracovnice knihoven z Glucholaz, Nysy a Jeseníku pohovořily o svých zkušenostech s udržováním provozu knihovny a kontaktu se čtenáři během přísných pandemických restrikcí.

Pandemická opatření během vln onemocnění covidu-19 ovlivnila takřka všechny provozy a knihovny nebyly výjimkou. Místa, kde byli dospělí i děti zvyklí pravidelně čerpat literaturu k poučení, pobavení či odpočinku, kde se konaly různé komornější i větší setkání různých věkových a zájmových skupin, byla najednou vyhodnocena jako epidemiologicky riziková a nemilosrdně uzavřena. Mnohdy na delší dobu, než by si kdokoli přál či snad jen představoval. Po opadnutí prvotního šoku ovšem vyvstaly nové výzvy. "Jak dát vědět čtenářům, že jsme zde stále pro ně? Jak jim zprostředkovat alespoň základní výpůjční služby a dodržet přitom přísné restrikce? A jak jim alespoň trochu zpříjemnit život v pandemické šedi?"

Když se stavba podaří

Tyto výzvy stály také před MiGBP Nysa, MiGBP Glucholazy a Knihovnou Vincence Priessnitze v Jeseníku – a ve středu 29. září se zástupci těchto tří organizací sešli v budově glucholazské knihovny, aby si vyměnili načerpané zkušenosti. Místo bylo tentokrát zvolené opravdu příhodně – knihovna totiž byla vybudována v roce 2019 přístavbou a propojením prostoru se stávajícím kulturním domem a jedná se o natolik zdařilý architektonický počin, že byla dokonce nominována na Cenu Evropské unie Miese van der Roheho za současnou architekturu. Světlý, vzdušný prostor zahrnující dětské i dospělé oddělení knihovny a atrium s proskleným stropem vhodným kupříkladu pro výstavy působil velice příjemně a reprezentativně. Přednášky na setkání pak probíhaly v sousedícím kinosále.

Glucholazy bodovaly online

Úvodní přednáška patřila hostitelům z MiGBP Glucholazy a bylo patrné, že zejména co se dětské a dospívající klientely týče, mají v Glucholazích rozvinutou opravdu silnou komunitu. Knihovna zvládnula přechod do online světa nejen aktivizací svých kanálů na sociálních sítích, ale především tím, jaké různorodé online akce byla schopna připravit a jak široké obecenstvo angažovat. Posuďte sami pestrost palety online událostí namátkovým výběrem – večerní povídání o knížkách, tvorba společné knihy básniček a příběhů, zpívání pro nejmenší, organizace recitačního klání či cestopisná přednáška. Menší děti se mohly zůčastnit soutěže "selfie s plyšákem", středoškoláci projevit svou kreativitu při tvorbě memů. Posléze se knihovně zadařilo přenést zábavu z dětských pokojů přímo do ulic města, kde pracovnice připravily hned několik terénních a únikových her. Aby toho nebylo málo, následně byly ještě představeny výstupy akcí z dotačního programu "Kultura v síti", který zahrnoval literární a výtvarné workshopy či online setkání s autory. Účastníci programu také napsali pohádku "To moglo sie wydarzic" a vyrobili pro ni kulisy ve stylu japonského pouličního divadla kamishibai. Výsledek viděli účastníci setkání promítnutý na velkém plátně a kreativitu ocenili zaslouženým potleskem.

Kontaktu se čtenáři se knihovny nevzdaly

V MiGBP Nysa stáli před podobnými problémy a také se s nimi dle své přednášky popasovali se ctí. Během nelehkých časů mnoha lidem osvěžili příjemné vzpomínky sdílením historických fotografií či ukázek z bohaté kroniky knihovny. Snažili se o realizaci systému distanční výpůjčky knih mezi dveřmi, zprostředkovávali online besedy s autory a dětem poskytovali alespoň domácí zábavu a motivaci k činnosti skrz organizaci vědomostních a výtvarných soutěží. Jakmile to pandemická pravidla alespoň trochu umožnila, alespoň v omezeném počtu a za dodržení přísných hygienických opatření se v knihovně znova začaly hrát deskové hry. Nyní je již fungování nysské knihovny blízké normálu a my si můžem jen přát, aby tento stav vydržel či se ještě zlepšil.
Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku se během pandemie soustředila na co možná nejkontinuálnější poskytování základních výpůjčních služeb. Zatímco první vlna koronaviru na jaře 2020 byla v Jeseníku ještě věnována servisu, katalogizaci a také poskytování informací a služeb v rámci pomocné linky pro seniory, na podzim již byla knihovna připravena na přísné lockdownové podmínky a začala poskytovat vypůjční služby prostřednictvím výdejního okénka, odkud byly knihy půjčovány na předchozí objednávku. A v odhodlání knihovnice nezastavilo ani další zpřísněví opatření, po kterém se knihy začaly vydávat zcela bezkontaktně v prostoru mezi dveřmi knihovny. Oblibě se těšila (a dodnes těší) služba, kdy knihovnice připraví dětskému či dospělému čtenáři balíček doporučených knih dle žánrových preferencí, což byla vhodná alternativa v době, kdy si člověk nemohl knihou fyzicky zalistovat. Kromě toho se knihovna snažila připomenout svou existenci i ve veřejném prostoru. Kladné ohlasy sklidil třeba nápad, kdy byly prázdné výlepové plochy ve městě polepeny hezkými plakáty s poezií. Přírodně laděné básně věhlasných i regionálních autorů zvedaly lidem náladu v šedi lockdownové zimy.

 Voda nad zlato

V budově knihovny sice bylo dobře, Glucholazy toho však nabízí mnohem více a byla by škoda návštěvy nevyužít. Po společném obědě v jedné z místních restaurací se tedy účastníci setkání vypravili pod vedením průvodce Marcina Nowaka do lázeňského parku (Park Zdrojowy), kde se jim dostalo poučného i zábavného výkladu o historii města. Ta zahrnuje jak někdejší těžbu zlata, tak  podobně jako v případě Jeseníku lázeňství s důrazem na hydroterapii dle metod Vincence Priessnitze i Sebastiana Kneippa. Rozlehlý park si prošel několika etapami rekonstrukce (2009, 2019) a nabízí mnoho zajímavých zákoutí. Malý balneopark, smyslové chodníčky, alpinárium s horskými rostlinami, vyhlášený koncertní amfiteátr "mušle" či dokonce rozhledna – procházka lázeňským parkem vás zabaví skutečně na celé hodiny. O účastníky setkání knihoven bylo skvělě postaráno, odvezli si domů informace i zážitky a nelze než doufat, že tradice přeshraničního setkávání knihoven bude pokračovat.
(jj)

FOTOGALERIE ZDE: