Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Podzim v CSA ovlivněn druhou vlnou Covidu-19

Po poměrně poklidném létě došlo k tomu, co mnozí předvídali, ale málokdo tím byl potěšen. Se začátkem školního roku se v České republice, stejně jako většině ostatních evropských států, začaly opět rapidně navyšovat počty nakažených onemocněním Covid-19, což vedlo státní orgány k přijetí nových plošných restrikcí. Opatření přijatá Vládou ČR, popřípadě Ministerstvem zdravotnictví ČR, jsou zaměřená především na dodržování hygienických opatření, omezení účasti na veřejných akcích a omezení shromažďování obecně. To se nepříjemně dotýká veškerých kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí, kde se potkává více lidí na jednom místě, snad jen s drobnou výjimkou v podobě méně omezeného fungování divadel a kin. Centrum společných aktivit takovouto výjimku nepředstavuje a byť k 1.10. ještě nebylo nutné explicitně zrušit plánované akce, je pravděpodobné, že tato situace v budoucnu nastane, nebo že akce budou alespoň výrazně omezeny.

Ve středu 30. 9. bylo oznámeno, že od pondělka 5. 10. bude na území České republiky opět vyhlášen nouzový stav, přičemž vejde v platnost také nový soubor pandemických opatření, platný prozatím na dobu 14 dnů, tedy do 19. 10.. Jejich přesné znění je k nalezení na webu Úřadu vlády ČR. Pro kulturní a společenské akce z nich vyplývají tato omezení:
► zakázány jsou hromadné akce konající se v počtu vyšším než 10 osob v prostorách vnitřních
► zakázány jsou hromadné akce konající se v počtu vyšším než 20 osob v prostorách venkovních.

Na návštěvnosti kulturních a společenských akcí se podílejí také další opatření, například platná povinnost nosit ochranu dýchacích cest (roušku apod.) ve všech vnitřních prostorách, či samotná pandemická situace. Proto bude při pořádání každé podzimní akce zohledněno:
► zda-li nepředstavuje významné riziko nákazy
► zda-li je smysluplné ji uskutečnit za limitů stanovených opatřeními vlády
► zda-li je o akci za platných opatření vlády vůbec zájem mezi cílovou skupinou
► zda-li je možné pořádaním akce naplnit projektové cíle česko-polské spolupráce

Vzhledem k tomu, že netušíme, jak bude podoba vládních opatření vypadat po 19. 10., či zda nedojde k omezení pohybu obyvatel přes státní hranici s Polskem (restrikce na cestování z ČR již uplatňuje řada evropských států, včetně některých sousedních), je mimořádně obtížné cokoli dalšího plánovat. Předem se tedy omlouváme za případné nesrovnalosti či náhlé zmény. Pro aktuální info o akcích pořádaných v rámci Centra společných aktivit sledujte webové stránky www.csajesenik.cz.

Pevné zdraví a bezpečně strávené dny přeje
Tým CSA

FOTO Miguel Á. Padriñán, pixabay.com