Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Nysa ve faktech i pověstech

Poslední akce v rámci projektu Centra společných aktivit se uskutečnila ve středu 22. června v Nyse a její program byl vskutku nabitý. Čeští a polští senioři si za odborného výkladu prohlédli sbírky Muzea Powiatovego, přiučili si, jak lze v dnešní době navštěvovat muzea i virtuálně a poslechli si přednášku o pověstech jesenicko – nyského regionu.

Ve středu 22. června panovalo v Nyse již vpravdě letní počasí a proto bylo jedině dobře, že po krátké procházce ulicemi města mohli čeští a polští senioři okusit stín a příjemné klima Muzea Powiatowego.  Muzeum bylo otevřeno již v roce 1897 a nachází se v bývalém paláci vratislavských biskupů, čemuž odpovídá i rozhlehlost a honosnost objektu. Výpravy se ujal zkušený průvodce Marcin Nowak doprovázený kolegou Wojciechem Olszewskim a provedl návštěvníky stálými expozicemi muzea. Velice zajímavé skutečnosti i exponáty nabídla například expozice věnovaná historii města. V řadě prostorných místností se nacházely jak exponáty věnující se pravěkému osídlení oblasti, tak vzniku a rozvoji města. Informačně byl výklad taktéž velmi obohacující – věděli jste například, že na místě Nysy se kdysi rozkládal mokřad a proto bylo město prakticky vystavěno na dlouhých kůlech zpevňujících podklad? Skrz středověkou Nysu a éru prusko-rakouských válek, kdy město nabývalo velkého strategického významu, jsme se postupně dopracovali až do 20. století, které ilustruje kupříkladu replika měštanského pokoje ze začátku století nebo část věnovaná zničení Nysy ke konci 2. světové války.

Následně vedly kroky návštěvníku do muzejní sbírky umění. Instituce se může pochlubit vzácnými obrazy v čele s originálem Lucase Cranacha "Judita s hlavou Holofernovou", ale i řadou dalších vlámských, německých či italských malířů. V expozici, jíž je opět věnováno celé křídlo, nechyběla ani sochařská díla, porcelán či vzácný nábytek a místy návštěva expozice připomínala spíše procházku zámkem. Čas vyhrazený návštěvě muzea se již krátil, takže některé pokoje bylo nutné vysloveně "proletět", avšak to může být samo o sobě dobrým důvodem, proč se do muzea někdy příště vrátit. Závěrem si návštěvníci ještě rychle prohlédli místnosti věnované histori čarodějnických procesů v regionu a vydali se rozpálenou Nysou do sídla Centra Dzialan Wspolnych na Poznaňské ulici.

Po vítaném občerstevní si vzal slovo opět Wojciech Olszewski a v krátké přednášce seznámil seniory s tím, jak si za pomocí aplikací jako Google Earth otevřít přístup do interiérů muzejních sbírek po celém světě. Kolega Nowak následně zaujal svým výkladem o pověstech vážícím se k místům na české i polské straně regionu, které shromáždil v publikaci "Tajemství nyského regionu: Legendy česko-polského pohraničí", již každý účastník akce obržel. Dočtete se v ní například o Münsterberském lvu, zdobícím jednu z dochovaných věží Nysy, dozvíte se, jak s Paczkówem souvisí kavky či proč mají Glucholazy ve znaku kozí hlavu. V české sekci nechybí například pověsti o vzniku hory Praděd či hříšném městě Hunohradu.

Loučení na akci bylo tentokrát logicky delší a sentimentálnější, ale ačkoli může být Centru společných aktivit konec, česko-polské spolupráci jako takové rozhodně nikoli. Akce jako ta finální ukazují, že na obou stranách hranice je pořád co poznávat a slabá hodinka cesty ani odlišná řeč nemusí představovat nepřekročitelné bariéry.
(jj)

FOTOGALERIE ZDE: