Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Kooperační burza v Nyse přinesla řadu dobrých nápadů

Třetí koooperační burza se uskutečnila 12. prosince 2018 znova na polské půdě, ovšem tentokrát již v rekonstruovaných prostorách Centra dzialan wspolnych na Poznaňské ulici. Stejně jako v minulém případě jí předcházela intezivní komunikace na obou stranách, jejímž cílem byl výběr vhodných partnerských organizací metodičkami a jejich eventuálního seznámení a propojení.

Po krátkém zahájení hostitelkami Joannou Olejnik a Joannou Kanin započal program burzy samotné. Schéma kooperační burzy bylo obdobné, jako v případě burzy jesenické - prostor k představení své organizace a svých aktivit dostal nejprve polský partner, na což mu následně odpověděl vytipovaný partner z české strany. Jako první dostal slovo Andrzej Rosa z pěveckého sboru Hossanna při kostele Matky Boží Bolestné v Nyse, který představil historii, činnost a repertoár tohoto 45 členného smíšeného chrámového sboru. Jana Poláková v návaznosti na to představila Jesenický smíšený pěvecký sbor, který v letošním roce oslavil 20 let. Vzhledem k tomu, že JSPS v Polsku dle slov sbormistryně Jitky Melicheríkové ještě nehrál, otevírá se zde prostor pro společný koncert, například v reprezentativním prostředí nysské katedrály.

Stefan Janik následně představil hudební školu "Pro Schola Musica" a její širokou činnost zaměřenou na klasickou, jazzovou i populární hudbu. Žáci školy se pravidelně účastní rozličných kurzu a soutěží, škola také disponuje vlastním big bandovým souborem, což opět nabízí možnost široké škály česko-polských aktivit - přeshraniční soutěže, koncerty, či společné workshopy s jednim lektorem. Škola v současné době podstupuje modernizaci prostor a aktivity pravděpodobně obnoví až ve druhém pololetí tohoto roku, což poskytuje dost času na další přípravu spolupráce. Partnerem na české straně by mohla být Základní umělecká škola Jeseník, kterou na burze reprezentovala Jitka Melicheríková. ZUŠ Jeseník nabízí vzdělání v hudebních, výtvarných i literárně-dramatických oborech, může se pochlubit 70letou tradicí a v současné době ji navštěvuje více než 800 žáků z Jesenicka.

Poslední představenou organizací na polské straně byl Zespół Szkół i Placówek Artystycznych v Nyse. Umělecká škola sdružuje děti, mládež i dospělé a nabízí jim aktivity z rozličných oborů výtvarného umění - malby, sochařství, počítačové grafiky, fotografie atp. Partnerem v tomto případě může být opět jesenická ZUŠ, ovšem přizvána byla taktéž Jesenická výtvarná skupina reprezentovaná Jiřinou Horníkovou, sdružující výtvarníky z Jeseníku. JVS má již z minulosti zkušenosti s česko-polskou spoluprací a zájem o seznámení s dalšími uměleckými sdruženími zde stále trvá. Společné aktivity mohou mít podobu společných výstav a workshopů, nastíněna byla i myšlenka vícedenních workshopů či letních táborů s ubytováním a následnou výstavou. V následné diskuzi ovšem padlo upozornění, že projekt CSA nedisponuje prostředky alokovanými na zajištění ubytování či vícedenního stravování a případná spolupráce na této bázi by se tedy musela řešit jiným způsobem.

Závěrem představil svou vizi česko-polské spolupráce a propagace jesenicko-nysského regionu Jim Paston, organizátor kulturních a společenských akcí na zámku v Piotrowici Nyskie, který je dalším z potenciálně zajímavých míst, jež region nabízí. Po ukončení formální části následovala neformální diskuze u drobného občerstvení, která přinesla další náměty k rozpracování a napomohla k bližšímu vzájemnému poznání účastníků.

(jj)