Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Cesta k jádru krajinářské fotografie s Lukášem Horkým

Jednou z akcí, které se povedlo připravit a zahájit ještě v období koronavirových restrikcí, byl fotografický workshop konaný netradiční, distanční formou Díky lektorovi Lukáši Horkému se podařilo i přes absenci přímého kontaktu věnovat účastníkům kolektivní i individuální pozornost a rozdat jim konceptuální i praktické rady. Práce těch, kteří workshop absolvovali až do konce, uvidí návštěvníci Centra společných aktivit na výstavě v průběhu léta.

Přestože Centrum společných aktivit preferuje fyzické setkávání před tím virtuálním, během dlouhých měsící pandemické uzávěry trvající prakticky od října loňského roku se nešlo vyhnout kompromisu. Fotografický workshop se stal jednou z akcí, u nichž byla vyhodnocena jako relevantní možnost konání na dálku. Původně měl workshop probíhat s českými i polskými účastníky, pro něž se povedlo do role lektorů obsadit zkušené profesionály a absolventy Institutu tvůrčí fotografie v Opavě v Lukáše Horkého a Arkadiusze Golu, na polské straně se však nepovedlo naplnit kvótu pro přihlášené účastníky a tak se nakonec workshopu zúčastnili pouze čeští hobby fotografové vybraní z řad laureátů loňského ročníku fotosoutěže "Stopa člověka" pořádaného SVČ DUHA Jeseník.

Workshop dostal název "Krajina v nás", z čehož lze již vyčíst jeho zaměření na krajinou fotografii a schopnosti fotit ji těmi způsoby, aby přenášela jak informace, tak emoce. Úvodní hodina workshopu proběhla ve čtvrtek 29. dubna online prostřednictvím platformy MS Teams a zúčastnilo se jí okolo desítky fotografů. Lukáš Horský v jejím průběhu seznámil účastníky s průběhem kurzu a poskytl jim základní teoretické zázemí. Krátce pohovořil o historii fotografie, přičemž v jeho prezentaci nechyběl popis procesu daguerrotypie či vůbec první fotografie na světě pořízená Josephem Nicephore-Niepcem z roku 1826. Poté Horký přešel k tématům, která se již dotýkala obsahu workshopu samotného po praktické stránce. Na příkladech ukázal rozdíl mezi informativním a emotivním řešením fotografie, názorně přestavil principy práce s tonalitou, kontrastem či barevnou harmonií a seznámil účastníky s pojmy jako intermediální krajina. Závěrem demonstroval předchozí výklad na příkladech fotografů jako slavný Josef Sudek či naopak Horkého současník Kryzstof Racoń.

Lektor rozdal účastníkům na úvodní hodině dva stěžejní úkoly workshopu. Nejprve měli za úkol vyfotit jednu a tutéž věc informativním i emocionálním způsobem, tak, aby byly znát rozdíly v obou principech. Druhým, náročnějším výstupem, mělo být nafocení souboru tématicky sjednocených 3 – 8 fotografií. Po celou dobu konání workshopu byl Lukáš Horký k dispozici formou individuálních i skupinových konzultací, jejichž smyslem bylo účastníky co nejlépe nasměrovat ke zdárnému splnění úkolu, podnítit jejich imaginaci, schopnost úvodní explikace a konceptuální charakter práce. Škoda, že ne všichni účastníci workshopu jej absolvovali ve vší úplnosti – některé zbrzdily například maturitní povinnosti, někteří se v jeho průběhu zkrátka odmlčeli. O to větší díky patří všem, kteří vytrvali až do konce.

Změny v pandemických opatřeních umožnily, aby se závěrečná hodina workshopu konala již zase "naživo", nikoli jen online. Lukáš Horký se s fotografy a personálem CSA sešel v pondělí 21. června a byť nemohli dorazit všichni z aktivních účastníků, jednalo se bezesporu o setkání přínosné.  V přátelské atmosféře a za drobného občerstvení okomentoval Horký spolupráci v rámci workshopu a promítnul zaslané fotografie. Přítomní fotografové si své příspěvky nejprve okomentovali sami, Lukáš Horký pak s nimi detailně rozebral, jak a na čem by šlo vystavět sjednocený soubor a jaké fotografie z něj naopak vyřadit. "Snažil jsem se, aby všichni měli na začátku nějakou explikaci – nejdříve něco vymyslet a pak až fotit," okomentoval jednu z klíčových myšlenek workshopu. Došlo i na rozbor fotografií těch, kteří se závěrečné lekce účastnit nemohli, zpětná vazba se k nim ovšem dostala na dálku.

Výstupem workshopu je několik opravdu podařených souborů fotografií a byla by škoda je nepředstavit veřejnosti. Um jesenických fotoamatérů budete moci posoudit na výstavě, jejíž detaily realizace a instalace jsou v současnosti ještě předmětem řešení, ale již nyní můžeme určitě prozradit, že bude otevřena v hudebním sále Centra společných aktivit někdy v průběhu léta. Vystavené práce budou tím nejvýmluvnějším důkazem, že cíle fotografického workshopu se podařilo naplnit. O jejím zpřístupnění budeme zavčasu informovat – a mezitím si dovolíme jak Lukáši Horkému, tak účastníkům workshopu ještě jednou poděkovat a popřát jim, ať nadcházející prázdninové období nabídne co nejvíce příležitostí k tomu, aby člověk vyrazil s fotoaparátem do přírody.
(jj)