Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Centrum společných aktivit v časech pandemie koronaviru

Rok 2020 je již nyní jedním z letopočtů, které si budeme pamatovat jinak, než jen jako pouhé číslo. Celosvětová pandemie nemoci Covid -19 ovlivnila globálně chod zeměkoule snad ve všech sférách lidské činnosti. Opatření české i polské vlády zaměřená na zpomalení chodu epidemie zasáhla radikálně z principu i do chodu Centra společných aktivit.


Čtete-li následující řádky, pak je zřejmé, že prvotní nápor epidemie Covid-19 již odezněl a my tak konečně můžeme pomalu bilancovat, co pandemická krize vzala a co přinesla. Pomalu se otevírají informační centra, úřady i kulturní instituce. V uplynulých měsících tomu tak ovšem zdaleka nebylo a téměř všechna tato místa byla uzavřena. Veřejnosti nepřístupné byly od 13. března 2020 také prostory Centra společných aktivit včetně Knihovny Vincence Priessnitze

Náhlý nástup, rychlý spád

Březen měl být měsícem, kdy měla naplno odstartovat letošní "sezóna" česko-polských aktivit. Namísto toho se stal měsícem, kdy byla činnost CSA zastavena zatažením za záchrannou brzdu epidemiologických opatření. Akce plánované na první březnový týden ještě proběhly bez větších změn, již následující úterý ovšem události nabraly spád. Od 11. března byla na území České republiky zakázána prezenční výuka na všech typech škol kromě mateřských a zároveň bylo zapovězeno pořádat kulturní a společenské akce s účastí převyšující 100 účastníků. Hned 12. března byl pak na území ČR vyhlášen nouzový stav a vyhlášená opatření byla nadále zpřísněna, mimo jiné vešel v platnost zákaz pořádání akcí nad 30 účastníků. Od 16. března pak bylo zavedeno omezení volného pohybu osob a občané státu se tak efektivně ociti v karanténě. Opatření zahrnovalo také zákaz vycestování občanů ČR do zahraničí a stejně tak zákaz vstupu občanů jiných států na území ČR. Tímto byla činnost Centra společných aktivit efektivně paralyzována a nebylo možné vykonávat žádný aspekt jeho činnosti.

O co jsme přišli?

Fakticky správná odpověd zní, že o nic – akce Centra společných aktivit jsou pevně zakotveny v kalendáři projektu a nestane se tak, že by byly zrušeny bez náhrady. Za své však vzaly plány na uskutečnění některých akcí v původním termínu. Neproběhla přednáška cestovatele a fotografa Pavla Svobody o cestách po Rusku a Mongolsku (12.3.) ani workshop historického knihtisku se studiem Bezknihy (13.3.). Z již potvrzených dubnových akcí bylo nevyhnutelné odložit workshop hry na drumbeny pro děti z mateřských škol se Zdeňkem Rollerem (15. 4.). Pandemie koronaviru však zasáhla i do dalších plánů na jarní měsíce. Ve fázi příprav byly například turistické akce zaměřené na poznávání pohraničního regionu, které přes pozvolné uvolňování restrikcí nelze provést. Všechny naplánované akce proběhnou v náhradních termínech, ovšem v tento moment je příliš brzy na to o nich vůbec spekulovat.

Bedlivě sledujeme uvolňování

Odpověď na otázku, kdy bude možné uvést nedobrovolně pozastavený projekt Centra společných aktivit, záleží na několika faktorech. Nejdůležitější je tempo a průběh uvolňování restriktivních opatření. V tomto ohledu jsou na tom Česká republika i Polsko naštěstí poměrně podobně – tj. aní jedna země nebyla pandemií stižena řádově hůře, než druhá. Co se ČR týče, od 11.  května jsou za dodržování specifických podmínek otevřeny kulturní provozy a povoleno pořádání akcí do maximálního počtu 100 účastníků. 17. května by pak měla skončit platnost nouzového stavu na území ČR. Patrně o dost déle ovšem potrvají restrikce týkající se pohybu přes hranice, které uplatňují ČR i Polsko a které konání jakékoli společné česko-polské akce znemožňují. V ČR se zatím neoficiálně hovoří o uvolnění opatření od konce letošního června, leč realita může býti jiná.
Dalším, zatím těžko odhadnutelným faktorem je, nakolik se blízkost pandemické hrozby podepsala na zájmu o kulturní a společenské akce. Pokud se někdo i po uvolnění opatření bude chovat ohledně návštěv kulturních akcí obezřetně, stěží mu to lze vyčítat – virus totiž z populace nemizí. Řada akcí Centra společných aktivit je zaměřena na seniory, kteří obecně patří mezi rizikovou skupinu, co se závažnosti onemocnění Covid-19 týče. Také je možné, že řada rodičů nebude chtít vystavit své děti třeba byť jen teoretickému riziku komunitního přenosu. Minimálně do letních měsíců má být povinné nošení roušek na veřejnosti, což nemusí být příjemné každému. Vyhlídka výletu na památky v rouškách v parném létě či představa vícehodinové přednášky strávené taktéž s ochranou dýchacích cest nemusí působit zrovna lákavě.
Také kvůli těmto dosud neznámým faktorům není v současné době možné říct, kdy budou činnosti v rámci Centra společných aktivit plně obnoveny. Budeme se však snažit být na takovýto moment maximálně připraveni a po uvolnění opatření nabídnout pestrý program pro různé věkové a zájmové skupiny, jak tomu bylo dosud. Aktuální informace budou vždy k nalezení na webu www.csajesenik.cz.

Tým CSA

FOTO Gerd Altman, pixabay.com