Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Centrum společných aktivit se pouští do přípravy online akcí

Na počátku března 2021 již bylo jasné, že představy o dostatečném rozvolnění na obnovení činnosti Centra společných aktivit vzaly definitivně za své. Již tak dost drakonická opatření byla nadále zpřísněna a byla oznámena tak tvrdá omezení volného pohybu osob, že se možnosti pořádání akcí zdají jako mimořádně vzdálené. Je tomu skutečně tak, nebo se i v případě Centra společných aktivit povede suplovat část činnosti v online světě, k čemuž již musely sáhnout například školy?

Čtenáři těchto stránek se s největší pravděpodobností s projektem Centra společných aktivit nesetkávají poprvé a tudíž vědí, že jeho základním principem je setkávání a propojování lidí podobných zájmů, a to ideálně na obou stranách hranice. Médiem k tomuto setkávání jsou tématické akce v prostorách Centra i mimo ně a podobu těchto akcí do značné míry předurčuje jejich schválený seznam, či, chcete-li, kalendář. Ještě před rokem a nějakým tím měsícem by vůbec nikoho nenapadlo, že může vůbec dávat smysl varianta, kdy by se účastníci akcí nepotkávali osobně, ale nějakým způsobem se potkávali či se alespoň pasivně účastnili akcí v online prostředí. Popíralo by to jak smysl projektu, tak logiku – česko-polská hranice normálně bývá jen čárou na mapě, přes kterou se jezdí nakupovat, za službami i na výlety. "Bývávalo," nelze než vydechnout s pokrčením rameny. Limitování jsme tentokrát nejen hranicemi státními, ale na území ČR (v Polsku jsou podmínky komparativně mírnější) dokonce i hranicemi svého okresu či obce.

Ať už podle vás vyřkl výrok "noc je nejtemnější těsně před rozbřeskem" anglický teolog Thomas Fuller, nebo Batman ve filmu "Temný rytíř", věříme tomu, že aktuální situaci vystihuje a že období nejpřísnějších opatření je již za polovinou. Než ale syntézou různých faktorů dojde ke zlepšení epidemické situace, budeme pravděpodobně i my i naši polští kolegové nuceni udělat pár opatrných kroků do online světa. Ač bychom všechny akce nejraději sdíleli s cílovým publikem, nacházíme se aktuálně ve fázi vytipovávání těch, jejichž realizace v online prostředí je nejschůdnější. Prvotní impuls přišel od polských kolegů, kteří jednu z akcí věnovaných propagaci zdravého životního stylu pro seniory chtějí uskutečnit formou online přednášky. Český tým se podobně začal věnovat možnosti zpřístupnění cestopisné přednášky online formou. Čemu naopak principiálně nestojí v cestě žádné překážky, je další výtvarná korespondenční soutěž (o níž referujeme na jiném místě), která je tentokrát zaměřená na výrobu deskové hry s regionálním podtextem. Trochu komplikovanější, ale nikoli nereálná, by mohla být vědomostní soutěž, vyplňovaná prostřednictvím online formuláře.

Samozřejmě, online akce s sebou nesou určitá úskalí, která by v případě podniků konaných naživo byla řešena jinak. Zajistit simultánní překlad přednášky v reálném čase obnáší trochu jiný proces, než zajistit překlad videa. Objednat si lektora na devadesátiminutovou přednášku je něco krapet jiného, než si objednat zpřístupnění záznamu přednášky pro veřejnost po určitý časový úsek. Účastníci online akcí se také stěží podepíší na papírovou prezenční listinu. Tyto detaily a řadu dalších v současné době řešíme, aby bylo možno uspořádat akce, které alespoň trochu plní svůj účel a nepůsobí jako pokus uvařit si espresso z čekanky – a zároveň byly splněny jejich formální náležitosti, na které organizátor chtě nechtě musí brát zřetel. Konkrétní data, způsob a platformu, přes které budou online akce probíhat, se vždy dozvíte s dostatečným časovým předstihem na www.csajesenik.cz  Věříme, že vám budeme schopni do doby, než se prezenční akce stanou znova skutečností, zpříjemnit alespoň pár okamžiků.
(jj)

FOTO ilustrační, mmi9, Pixabay.com