Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Výlet za poznáním i přírodou


Ve čtvrtek 6. srpna 2020 se do Jeseníku vypravila skupina seniorů z polské Nysy. Během nabitého dopoledne až brzkého odpoledne stihli navštívit dvě nejpopulárnější expozice Vlastivědného muzea Jesenicka ve Vodní tvrzi a následně si ve společnosti českých souputníků z Klubu turistů seniorů Jeseník prošli Naučnou stezku Schroth – Priessnitz vedoucí z Lázní Jeseník do Lipové-lázní.


Ačkoli platná opatření prozatím znemožňují, aby se v Polsku konaly veřejné akce, naštěstí již nic nebrání tomu, aby se lidé z obou stran hranice vzájemně navštěvovali bez nutnosti podstupovat testy na koronavirus či zažívat nějaké jiné nepříjemnosti. Také proto mohla ve čtvrtek 6. srpna přicestovat do Jeseníku jednadvacetičlenná skupina seniorů z Nysy – a čekal na ně skutečně nabitý program.


Prvním samostatným bodem v něm byla návštěva Vlastivědného muzea Jesenicka. Muzeum sídlí v centru města, příznačně v historické budově Vodní tvrze, která na svém místě stojí již od 1. poloviny 14. století. Zde se polská výprava z kapacitních důvodů rozdělila na dvě skupiny, které si střídavě prohlédly nejmodernější ze stálých expozic muzea. Pro slabé povahy rozhodně nebyla expozice věnovaná historii čarodějnických procesů na Jesenicku, umístěná stylově ve sklepě Tvrze,   která byla v roce 2011 oceněna 2. místem v soutěži o Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava. Návštevníci expozice nejprve obdrželi audioprůvodce a naladili si na nich příslušný jazykový kanál, v tomto případě polštinu. Následně zhlédli krátký a působivý dokumentární snímek pojednávající o prvním zaznamenaním čarodějnickém procesu na Jesenicku z roku 1622, který byl promítán speciální technickou "fogscreenu", popsatelnou jako promítání do mlhy. Po průchodu "očistným ohněm", také vytvořeným za pomocí fogscreenu, se návštěvníci mohli přesunout do další části výstavy. Na osmi multimediálních panelech se dozvěděli řadu zajímostí o éře čarodějnických procesů na Jesenicku, prohédli si repliky archivních listin či funkční mučící nástroje, které skutečnš vzbuzovaly sugestivní mrazení v zádech.


Méně drastickou, ale neméně zajímavou expedicí je Spirála času Země, které taktéž patří ocenění Cena Gloria musealis (2014, 3. místo). Expozice si klade za účel představit atraktivním a multimediálním způsobem geomorfologický vývoj Jesenicka a dokázat, že i geologii jako vědní obor lze představit mnohem atraktivněji, než jako "kameny ve vitríně". Název "Spirála času Země" rozhodně nevznikl náhodou – expozice samotná má tvar spirály, po níž návštěvník postupně kráčí a která mu postupně přibližuje jednotlivá geologické období.  Činí tak mnoha názornými prostředky – vyjma textu také dokumentárními záběry, videomappingem, trojrozměrnými exponáty přibližujícími geologické jevy a nechybí ani výše zmíněné exempláře nerostů. Expozicí opět provází audiokomentář, jehož znění (opět dostupné i v polštině) se v tomto případě neline návštěvníkům do sluchátek, nýbrž do prostoru z repoduktorů. Sluší se zmínit, že o namluvení českého komentáře se postaral známý herec Arnošt Goldflam, polští návštěvníci samozřejmě slyšeli komentář jiný.


Poté, co si každý z účastníků prohlédl obě expozice, následoval přesun do nedaleké budovy Centra společných aktivit. Zde se polští účastníci potkali se svými českými kolegy z Klubu turistů seniorů Jeseník a společně posvačili – pro každého byl připraven čaj či káva dle libosti, jablko a koláč. Po svačině následoval přesun autobusem do Priessnitzových lázní Jeseník, kde byl startovní bod výpravy po turistické stezce Schroth – Priessnitz, propojující jesenické lázně a obec Lipová, konkrétně oblast jeskyní Na Pomezí. Byť je tato turistická trasa známá již déle, v roce 2016 prošla podstatnou úpravou. Nový asfaltobetonový povrch umožňuje pohodlný pohyb po cestě jak pěším turistům, tak cyklistů, bruslařům, koloběžkářům a díky nenáročnému profilu trasy dokonce i matkám s kočárky. Po necelé čtyři kilometry dlouhé stezce se nachází celkem osm zastavení s informačními panely, jenž kolemjdoucím přibližují jak život obou zakladatelů lázeňské tradice v Jeseníku i Lipové – Priessnitze a Schrotha – tak místní pohoří, faunu a flóru. Trasa neprobíhala pouze lesem, ale nabídla i několik pěkných výhledů na obce v úkolí i kopce nad nimi. Bylo potěšující slyšet, že během cesty se čeští i polští účastníci dávali do družného hovoru a vyměňovali si kupříkladu informace o tom, jak v obou regionech probíhala koronavirová krize, nebo zajímavosti z historii vratislavského biskupství, pod něž oba příhraniční regiony kdysi spadaly.

Zhruba v polovině trasy následovala přestávka, která se odehrávala v obvykle uzavřeném areálu rybníka U Školky. Zde již bylo přichystáno nejen posezení, ale především ohniště určené k opékání špekáčků, oblíbené to svačinky na obou stranách hranice. Byť bylo potřeba se u ohniště střídat, nakonec se dostalo na všechny a někteří špekáček ještě doplnili o topinku opečenou na otevřením ohni. Po společném fotografování již nezbývalo, než se vydat na zbytek cesty. Autobus vyzvedl turisty v lokalitě na Pomezí poblíž krajině dominující vápenky Omya a odvezl jesenické účastníky zpět dolů do města, načež pokračoval do Nysy. Loučení bylo srdečné, doprovázené upřímným poděkováním a potleskem za zdařilo akci a je proto jisté, že obdobné akce zaměřené na společné poznávání turisticky atraktivních míst na obou stranách hranice budou mít v kalendáři Centra společných aktivit své pevné místo i nadále.
(jj)

Za pomoc při přípravě akce srdečně děkujeme Vlastivědnému muzeu Jesenicka v čele s ředitelem Pavlem Rušarem a Obecním lesům Lipová-lázně.

FOTOGALERIE ZDE: