Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Bookstart - čtenářem od kolébky

Jesenická Knihovna Vincence Priessnitze se počínaje letošním rokem připojila k mezinárodnímu projektu Bookstart zaměřeného na děti ve věku 0-6 let a jejich rodiče. Rozvoj čtenářekých dovedností a pěstování vztahu ke knihám zde začíná prakticky již v okamžiku narození.


Projekt Bookstart funguje již ve více než 20 zemích světa napříč všemi kontinety, přičemž Česká republika se prostřednictvím Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR poprvé zapojila v roce 2018. Je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti od nejútlejšího věku. První kontakt například s obrázkovými knihami dítě obvykle zaznamená již v několika měsících věku a byť se to nemusí zdát, právě tento klíčový moment je startovním bodem cesty k malému čtenáři, kterého bude čtení bavit a bude mít z knih radost. Projekt Bookstart nabízí rodičům pomocnou ruku k nastoupení a usměrňování této cesty, lokální knihovny pak poskytují potřebné zázemí.


Začátek je jednoduchý. Na vítání občánků či obdobné akci obdrží rodiče dítěte dárkovou sadu zahrnující dětskou knihu, publikaci s radami a doporučeními pro rodiče, seznam doporučené literatury pro děti dle věku, audioknihu a v neposlední řadě také poukaz na bezplatnou registraci do knihovny, kterou mohou rodiče pro své dítko v pravý čas zařídit. Knihovny zapojené do projektu dále organizují tématické akce  - minimálně 4× ročně probíhá v rámci projektu tzv. "dopoledne s knížkou", kombinující čtení a předčítání s dalšími výtvarnými a pohybovými aktivitami. Zapojené knihovny se navíc zavazují k zajištění adekvátního knihovního fondu pro cílovou skupinu, budování dalšího zázemí pro rodiny s dětmi typu dětských koutků či vytváření a posilování komunity. Cílem je dovést narozeného občánka až k branám první třídy základní školy již jako "hotového" čtenáře, který bude nadále sám s chutí objevovat svět literatury. Není snad rodiče, který by tomuto bohulibému cíli nechtěl jít naproti - a projekt Bookstart s Knihovnou Vincence Priessnitze budou na této cestě partnery a pomocníky.

(jj)