Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Bilance činnosti CSA za 1. pololetí roku 2021

Činnost Centra společných aktivit byla v 1. pololetí roku 2021 zcela zásadně ovlivněna vládnímí opatřeními souvisejícími s bojem proti pandemii virového onemocnění Covid-19. Krátké období uvolnění v prosinci 2020 ještě tentýž měsíc skončilo usnesením Vlády ČR z 27. prosince o celorepublikovém přechodu ze 4. na nejpřísnější 5. stupěn protiepidemického systému PES. Protiepidemický systém se postupně jako prováděcí systém opatření přestal používat a usnesením Vlády ČR z 27. února byl zaveden tzv. "tvrdý lockdown". Nejtvrdší uzávěra se začala zmírňovat souborem opatření z 12. dubna 2021, pořádání kulturních a společenských akcí za konkrétních podmínek. Od 17. května 2021 bylo opět možné za dodržení konkrétních podmínek pořádat kulturní a společenské akce. Z pandemických opatření, která měla největší přímý dopad na chod Centra společných aktivit, můžeme jmenovat zákaz pořádání kulturních a společenských akcí; zákaz shromažďování osob v počtu větším než 2; omezení svobody pohybu (zákaz nočního vycházení, zákaz opustit území obce/okresu) a v neposlední řadě omezení přeshraničního transitu, které z polské strany skončilo až 13. června 2021. Teprve toto datum můžeme považovat za počátek obnovené funkčnosti projektu v plném rozsahu.

Je tedy zřejmé, že činnost projektu byla po většinu prvního pololetí značně narušena až úplně znemožněna. Vzhledem k tomu, že epidemiologícký vývoj překonal nejhorší predikce a stav lockdownu trval déle, než se na začátku roku očekávalo, bylo ovšem přesto nutné snažit se realizovat alespoň některé ze zbývajících akcí v harmonogramu, značně narušeném již loňským pandemickým vývojem. Zásadní náplní práce tedy bylo vytipování akcí, které by bylo možno realizovat distančním nebo online způsobem. Nejednalo se o jednoduchý úkol, neboť podstatou projektu je setkávání lidí rozmanitých cílových skupin z obou stran hranice a jejich propojování – a akce z harmonogramu byly s tímto cílem pochopitelně plánovány. Bylo taktéž potřeba najít vhodnou platformu (platformy) pro realizaci on-line akcí a objevit lektory, kteří budou naklonění této formě spolupráce, což nebylo samozřejmé. Přesto se však povedlo uskutečnit online či distančně trojici akcí, dvě na české a jednu na polské straně:
Soutěž o nejlepší deskovou hru "Putování po jesenicko-nysském pohraničí" (začátek 10.3., sběr prací do 23.4., vyhlášení 20.5.2021 /PL/
Beseda a autorské čtení s Janem Kunzem (12.5.2021) /CZ/
Fotografický workshop s Lukášem Horkým (začátek 29.4., konec 21.6.2021) /CZ/

Vyjma toho se ještě v červnu po obnovení činnosti Centra společných aktivit ve smyslu prezenčního přeshraničního setkávání podařilo uskutečnit ještě další trojici akcí, dvě na polské a jednu na české straně:
Workshop macrame se Zdeňkou Pěknou (19.6.2021) /CZ/
Ekologický piknik (24.6.2021) /PL/
Česko-polská výstava fotografií "Na cestách pohraničím" (6/7 2021) /PL/

Přes pandemická omezení český tým na pravidelné bázi komunikoval jak vzájemně mezi sebou, tak s týmem polským, a to prostřednictvím platformy Google Meet. Nelze, než věřit tomu, že druhá polovina letošního roku nebude zatížena dalším souborem opatření, která by do činnosti Centra společných aktivit výraznějši zasáhla a zbývající akce v harmonogramu projektu budou probíhat hladce a intenzivně.
(jj)